مقالات

 تنظیمات FTP در نرم افزار CuteFtp

چگونگی تنظیمات passivemode در cuteftp:برای انجام تنظیمات مربوط به active mode و passive mode...

 تنظیمات FTP در نرم افزار Filezilla

اتصال به FTP سرور با استفاده از نوارQuick Connect   در مقابل کادر Host آدرس سرور را وارد...

 تنظیمات FTP در نرم افزار SmartFtp

برای انجام تنظیمات مربوط به active mode و passive mode ابتدا نرم افزار را اجرا کنید و سپس از قسمت...