جهت رفاه حال مشتریان،همچنین سهولت استفاده از خدمات،گروه نرم افزاری سه ضلع (هاستکام) بر آن شد که تغیراتی را در سرویس های ارائه شده و همچنین قالب سایت خود ایجاد نماید.
بزودی با تغیرات و خبرهایی جدید در کنار شما خواهیم بود.
امیدواریم شما نیز پیگیر این تغیرات باشید.

هاستکام به رفاه حال شما می اندیشد


۶ آذر ۱۳۹۴« برگشت