ارزانترین قیمت ثبت دامنه.
به اطلاع کلیه مشتریان عزیز هاستکام می رسانیم قیمت ثبت دامنه .ir به حداقل ممکن رسید و از این پس می توانید دامنه های مورد نظر خود را به شرح ذیل ثبت کنید :
ثبت دامنه یک ساله : 4000 تومان
ثبت دامنه 5 ساله : 12000 تومان

هاستکام به رفاه شما می اندیشد


۱۸ شهریور ۱۳۹۴« برگشت